Bespovratna sredstava se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.–2020.


Projekt sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. u sklopu natječaja Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijsko-komunikacijske tehnologije, referentna oznaka Poziva KK.03.2.1.19.

Referentna oznaka: KK.03.2.1.19.0320
Naziv projekta: Glasila IKT

GLASILA d.o.o.
Dragutina Careka 2/1
44250 Petrinja
OIB: 54342242136

Razdoblje provedbe Projekta je od 13. srpnja 2020. do 13. srpnja 2021.
Ukupna vrijednost Projekta: 473.495,00 kuna
Iznos sufinanciran sredstvima EU: 355.121,25 kuna

Opis projekta:

Cilj ovoga projekta jest unaprijeđenje poslovnih procesa tvrtke u svrhu jačanja konkurentnosti poduzeća. Nabavljene stavke omogućiti će nam praćenje trendova u industriji, modernizaciju poslovanja te unaprjeđenje poslovnih procesa. Provedbom ovoga projekta će se realizirati nabava prijeko potrebnih licenci koji su neophodni za rad u tiskarskoj industriji s ciljem unaprjeđenja produktivnosti rada. Također se nabaviti suvremena računalna oprema nužna za postizanje ciljeva.

Projektnim ulaganjem očekujemo optimizaciju poslovnih procesa, poboljšanje radnih tehnika i vještina i automatizaciju određenih poslovnih aktivnosti.

Temeljem odredbi članka 76. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) objavljujemo da ne postoje gospodarski subjekti ili s njima povezane osobe u sukobu interesa s kojima tvrtka GLASILA d.o.o. kao naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

Osoba za komunikaciju s ponuditeljima: Saša Juić 044/815-138 , Kontakt adresa elektroničke pošte: glasila@glasila.hr

Natrag
2023 © Glasila d.o.o. Sva prava pridržana. Izrada web stranica