Poduzeće Glasila d.o.o. registrirano je za nakladničku i grafičku djelatnost, marketing i poslovne usluge i preko 60 godina bavi se izradom i tiskom službenih glasila i ostalom grafičko-uslužnom djelatnošću.

Mi smo specijalizirana tvrtka za kompletnu uslugu na izradi i tisku službenih glasila županija, gradova i općina.

Naše usluge u izradi službenih glasila sastoje se od: unosa teksta, grafičke pripreme - prijeloma i oblikovanja stranica, korekture i nomotehničkih intervencija u tekstu, tiska u boji, automatske dorade, klamanja ili ljepljenja, pakiranja, adresiranja i otpreme na poštu pretplatnicima po adresaru naručitelja, izrade stvarnog i kronološkog kazala po završetku kalendarske godine te uveza svih brojeva u jednu knjigu i objave na našim Internet stranicama.

Izdanja službenih glasila koja se nalaze na našim stranicama su u PDF obliku datoteke i mogu se gledati, ispisivati i iz njih kopirati sadržaje pomoću Adobe Acrobat® Reader aplikacije.

Ako na svom računalu nemate instaliran Acrobat® Reader možete ga instalirati s ove stranice.

2024 © Glasila d.o.o. Sva prava pridržana. Izrada web stranica